Privacyverklaring

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze nieuwe wetgeving houdt in dat bedrijven moeten voldoen aan een aantal normen op het gebied van gegevensbewaring en -bescherming. Ze moeten aangeven hoe ze met persoonlijke informatie omgaan.

Verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Jacintha van Beveren, handelend onder de naam jacintha castora. Eigenaar van: www.jacinthacastora.com en www.jutvogel.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt:
Algemene persoonsgegevens:
– voor- en achternaam
– adres
– telefoonnummer
– e-mailadres
– bankrekeningnummer
– factuurnummer

Verwerkingsdoel
De hierboven genoemde persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:
– uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene
– facturatie
– afleveren producten (foto’s, ander materiaal)
– telefonisch contact
– e-mailcontact
– uitvoering wettelijke verplichtingen

Toestemming
Iedereen die mijn contactformulier gebruikt, of mij op andere wijze een opdracht geeft, geeft aan dat ik zijn of haar gegevens op mag slaan op de manier zoals hierboven aangegeven en voor de doelstellingen zoals hierboven aangegeven.

Persoonsgegevens aan derden
Jacintha castora verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden. Behalve als dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Jacintha castora blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Persoonsgegevens bewaren
Jacintha castora zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Aansprakelijkheid
Ik, noch mijn bedrijf, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door gebruik van uw gegevens wanneer dat plaatsvindt zonder mijn toestemming.

Portretrecht
Met grote regelmaat maak ik foto’s van mensen. De deelnemers staan herkenbaar op de foto. Aangezien deze foto’s in mijn systeem niet te koppelen zijn aan andere persoonsgegevens is hier geen sprake van het verzamelen van gevoelige persoonsgegevens. Mijn evenementenfoto’s worden altijd gemaakt in opdracht van de organisatie van het evenement, waarbij ik altijd benadruk dat zij duidelijk aan de deelnemers moeten laten weten dat er beelden gemaakt worden die gepubliceerd kunnen worden, zowel bij het evenement zelf als in redactionele artikelen in tijdschrift en krant en op sociale media.  Bij individuele bezwaren worden de foto’s natuurlijk direct verwijderd.

De gemaakte foto’s worden bewaard in een beveiligde omgeving.  zolang ik genoeg opslagruimte heb, aangezien ik weet dat er van een fotograaf verwacht wordt dat deze de gemaakte foto’s altijd weer tevoorschijn kan toveren in geval van calamiteiten bij de afnemer.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering
U heeft te allen tijde het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen.

Intrekken toestemming
U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving. Denk aan gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie of de belasting.

Gebruik van cookies op website
De website van Jacintha castora gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die de website gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Verwerkersovereenkomsten – Privacy verklaringen.

Mijn website wordt gehost door Mediamedics BV Delft.

Bij mijn marketing van mijn producten maak ik gebruik van FacebookTwitter en Instagram.

Voor mijn communicatie maak ik gebruik van WhatsappFacebook en e-mail.

KLACHTEN
Mocht u problemen hebben met de gegevens die ik van u heb opgeslagen, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze verklaring
Jacintha castora kan deze AVG-verklaring op elk moment aanpassen, dus kijk regelmatig op de website of er updates zijn. Als het om ingrijpende wijzigingen gaat, zullen we een duidelijke mededeling op onze website plaatsen, eventueel met een elektronische kennisgeving over de wijzigingen in de privacyverklaring.

Laatste wijziging: mei 2018